28.2.2018

Jokaiselle lionille allekirjoitettavaksi lomake jäsentietojen keräämiseen

Tietosuojalaki vaikuttaa Lions-jäsenrekistereihin


Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö ovat uudistumassa. Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) astuu voimaan 25.5.2018.

Uusi laki vaikuttaa myös Suomen Lions-liiton jäsenrekisterien sisältöön ja hoitotapaan. Jäseniltä tullaan pyytämään valtuutus tietojen keräämiseen ja käyttämiseen.

Lähiaikoina toimitetaan jokasen klubin sihteerin kautta jokaiselle klubin jäsenelle allekirjoitettavaksi lomake, jolla hän antaa valtuutuksen häntä koskevien tietojen käsittelyyn, säilyttämiseen ja julkaisemiseen.

Perusteellisempaa tietoa saat Tietosuojavaltuutetun toimistosta:

10.2.2018

Jorma Partio, LC Joensuu/Carelian, H-piirin toinen Pro Ritari


7.2.2018 saatiin piiriimme toinen Pro Ritari Jorma Partio LC Joensuu/Carelian. Kuvassa Pro Ritari Jorma Partio ja puoliso Marjatta sekä nimityksen suorittanut PCC Harri Forss.

H-piirissä jo kaksi Pro Ritaria


1.       7.    Harri Forss LC Savonlinna/Eerikki     10.6.2017
2.       16. Jorma Partio LC Joensuu/Carelian       7.2.2018