Nuorisovaihto

 Iloista tekemistä ja kulttuurielämyksiä

Kansainväinen Lions nuo­ri­so­vaih­to on 17-21 -vuo­tiai­den nuor­ten pää­sään­töi­ses­ti ke­sä­ai­ka­na ta­pah­tu­vaa muu­ta­man vii­kon mit­tais­ta tu­tus­tu­mis­ta maahan ja sen kult­tuu­riin osallistumalla kansainväliseen leiriin sekä majoittuen paikalliseen isäntäperheeseen.

Kan­sain­vä­li­nen Lions-nuo­ri­so­vaih­to­toi­min­ta alkoi Suo­mes­sa 1960-lu­vul­la. Suo­mes­ta lähtee vaihtoon yleensä noin kaksisataa nuor­ta ja vieraaksemme saapuu, eri puolella maata jär­jes­te­ttäville kan­sain­vä­lisille lei­reille, noin sataviisikymmentä nuor­ta.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden ystävyyssuhteiden luomiselle eri puolilta maailmaa tulevien nuorten välillä ja luo mahdollisuuden kulttuurikasvatuksen ja kansanvälisen rauhan edistämiseen.

H-piirin Nuorisovaihtojohtaja
Janne Toikka

LC Parikkala/Siikalahti
050 599 3681
jjtoikka@gmail.com

Lue lisää lions-liiton Nuorisovaihtosivuilta
https://www.lions.fi/nuorisovaihto/