28.9.2018

MUISTUTUS KLUBEILLE! Hae Punainen Sulka -avustusta

Klubeilla ja piireillä on mahdollisuus hakea liiton Punainen Sulka -avustusta kaudelle 2018–2019.


Kuvernöörineuvoston päätöksellä (3/2017 – 2018 26.9.2017 § 36) Lions-liiton nuorisotyölle myönnetyn Punainen Sulka -keräyksen avustusosuus oli 401 500 €.

Päätöksen mukaan ”Lions-liiton nuorisotyölle tarkoitettu avustus rahastoidaan, ja klubeille annetaan mahdollisuus hakea rahastolta tukea omalle nuorisotyölleen”. Maaliskuussa 2018 pidetyssä kuvernöörineuvoston kokouksessa avustuksen hakeminen mahdollistettiin myös piireille.

Koko avustussummaa ei jaeta kerralla, vaan avustuskohteet määritellään tilanteen mukaan siihen asti kuin avustusta riittää jaettavaksi nuorisotyön kohteisiin liitossa, piireissä ja klubeissa.

Kaudella 2018–2019 klubien ja piirien hakemuksille on varattu yhteensä 70 000 euroa.

Hakemusten määräaika on 31.10.2018 mennessä.

Hakuohjeet Lions-liiton sivuilla 

 


18.9.2018

Lions-talon myyntipäätöstä ei panna täytäntöön

Lions-talon myyntipäätöstä ei panna täytäntöön 

https://www.lions.fi/ajankohtaista/lions-talon_myyntipaatosta_ei_panna_taytantoon/

Liiton hallitus päätti kokouksessaan 1/2018 – 2019 (9.8.2018), ettei se laita Lions-taloa koskevaa vuosikokouspäätöstä toistaiseksi täytäntöön, vaan päätöksen lainmukaisuus selvitetään yhdistyksen omaisuuden hallintaan ja yhdistyslakiin perehtyneen juristin kanssa.

Lausunto pyydettiin ministeri Lauri Tarastilta ja professori Heikki Halilalta. Lisäksi lausuntoa varten on tilattu rakennuksen arviokirja, jonka on laatinut Newsec.

Saadun lausunnon perusteella hallitus päätti kokouksessaan 2/2018–2019 (13.9.2018), ettei se laita Lions-talon myyntiä koskevaa päätöstä täytäntöön. Vuosikokouksen päätös ei täytä yhdistyslain § 27 mom 3 kohtaa, jossa edellytetään, että ”yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä” tulee päätökseksi. Liiton vuosikokouksessa päätös tehtiin yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Lausunnon antajat huomauttivat, että kyseessä on talo tai rakennus, ei kiinteistö, koska se sijaitsee vuokratontilla.

Hallitus jatkaa Lions-taloa koskevien tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittämistä.

10.9.2018

Joulukorttien tilauslomake klubeille

Joulukorttien tilauslomake klubeille

Ohessa tilauslomake, jota voidaan käyttää klubin kerätessä joulukorttien tilauksia.
Klubi kerää kaikki tilaukset ja tekee sen jälkeen koontitilauksen verkkokaupan kautta.

Tilauslomake on saatavilla linkeistä sekä tulostettavana PDF-tiedostona että
tietokoneella täytettävänä Wordin tekstitiedostona.

Materiaali löytyy myös Lions-liiton sivuilta

Arvat ja joulukortit
PDF-tiedosto alla:


Wordin tekstitiedosto
alla: