ELÄMISEN TAITOJA - LIONS QUEST

KAUDEN 2021-2022 LIONS QUEST - ELÄMISEN TAITOJA H-piirissä

Kauden ja alkuvuoden tehtävät lohkoissa ja klubeissa

Lohkojen puheenjohtajien ja klubien tulisi hoitaa seuraavia tehtäviä:

  1. Lohkojen puheenjohtajien toivotaan pitävän LQ-toimintaa esillä ainakin yhteisissä kokoontumisissa. Piirin puheenjohtaja voi auttaa tietojen saannissa ja informaatiossa.
     
  2. Klubin tulisi valita LQ-yhdyshenkilö, ellei aiemmin ole valittu. Klubi voisi antaa tehtävän myös 1. tai 2. varapresidentille.
  3. Klubien tulee olla yhteydessä alueensa koulutoimiin ja muihin kasvatuksesta vastaaviin sekä informoida LQ-koulutussisällöstä ja -mahdollisuuksista.
  4. Klubien toivotaan varaavan määrärahan peruskoulutukseen (410 €) joko klubikohtaisesti tai yhteistoiminnassa naapuriklubien kanssa
  5. Klubien tulee olla yhteydessä myös liikuntajärjestöihin, jotta niissä tiedettäisiin maksuttomasta liikuntaseurakoulutuksesta ja osallistuttaisiin siihen ensi keväänä.