20.5.2023

H-piiri oli Suomen koulutusaktiivisin piiri 2022-2023

H-piirin koulutustoiminnan kausiraportti 2022–2023 (.pdf)

Piirin koulutustapahtumat ajoittuivat maaliskuulle ja huhti-toukokuulle.
Maaliskuussa järjestettiin 4 koulutustilaisuutta Punkaharjulla, Kiteellä, Joensuussa ja Nurmeksessa. Valmennusryhmiä oli jokaisella paikkakunnalla kaksi. Tulevien presidenttien ja varapresidenttien valmennus, osa 1 (54 osallistujaa) ja Uusien jäsenten valmennus (14 osallistujaa). 

Vastaavasti huhti-toukokuussa oli vuorossa Klubivirkailijavalmennukset samoilla paikkakunnilla kuin maaliskuun valmennukset. Valmennusryhmiä oli jokaisella paikkakunnalla kolme. Jäsenjohtajien valmennus (14 osallistujaa), Sihteerien/ Hallintovirkailijoiden valmennus (30 osallistujaa) ja Rahastonhoitajien valmennus (10 osallistujaa).

Valmennuksiin osallistuneiden määrät paikkakunnittain:

Punkaharju, Kruunupuisto    20 osallistujaa
Kitee, Riveria                       22   ”
Joensuu, Kiesa                     50   ”
Nurmes, Hyvärilä                 28   ”                

Valmennuksiin osallistui siis yhteensä 120 lionia 38:sta klubista, mikä vastaa n. 12 % piirin jäsenmäärästä. Näiden valmennustilaisuuksien lisäksi toimikunta järjesti neljälle klubille oman tilaisuuden heidän ehdottamillaan asiasisällöillä.

Piirien välisessä vertailussa olemme tällä kaudella koulutusaktiivisin piiri, siitä kiitos klubeille ja osallistujille!

Yhteistyö Opintokeskus Siviksen kanssa

Olimme ensimmäistä kautta mukana Opintokeskus Siviksen järjestelmässä, jonka kautta piiri sai myös taloudellista tukea koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja kouluttajien matkakuluihin. Piirin saama tuki oli määrältään 1 331 euroa, mikä vastaa 53 % kokonaiskuluista.

Siviksen järjestelmään kuuluu myös osallistujapalautepyynnön lähettäminen. Maaliskuun valmennusten osalta palautusprosentti oli vain 25 %, mutta vastaavasti Klubivirkailijavalmennusten osalta se oli jo 63 %.

Pääosin palaute oli hyvää, kiitettävästi tuli myös kehitysehdotuksia valmennusten sisällön ja järjestelyjen suhteen. Koulutustoimikunta käy huolella läpi kaikki palautteet ja huomio ne tulevan kauden valmennusten suunnittelussa.

Piirin koulutustiimi tukijoukkoineen teki mittavan urakan valmennusten suunnittelun, materiaa-lin valmistuksen ja varsinaisten tilaisuuksien läpiviennissä. Siitä suuri kiitos hienolle tiimille!

Piiri on klubeja varten!

Kesäterveisin,
Koulutusjohtaja Sulo Romppanen